צוות הפורום

ועד ניהול של הפורום

יו"ר הפורום – ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ( מנהלת הנדסאים באריאל )

מרכז הפורום – מר יעקב דור  ( משנה למנכ"ל המכללה הטכנולוגית באר שבע)

מרכז ועדת הרפורמה  - מר עידו חגאי ( מנכ"ל המכללה הטכנולוגית כנרת)

מרכז תקשורת  - מר תמיר גרינברג ( מנכ"ל שנקר הנדסאים בתל אביב)

חשבת הפורום – גב' רינה קמני ( סמנכ"ל כספים, המכללה הטכנולוגית רופין)

 

האסיפה הכללית של הפורום

מכללת סחנין - מנהל תחום הנדסאים, מר מוחמד באדרנה

המכללה הטכנולוגית תל חי - מנכ"ל, מר מאיר ביטון  

רשת המכללה למנהל (4 מכללות טכנולוגיות) - מנכ"ל, רו"ח רוני דיוה

המכללה הטכנולוגית כנרת - מנכ"ל, מר עידו חגאי

הנדסאים במכללת אשקלון - מנכ"לית, גב' יונית כהן

המרכז הטכנולוגי להנדסאים ספיר – מנהלת, גב' יפעת כצנלסון

הקריה להנדסה וטכנולוגיה – מנכ"ל, מר אלי כהן 

הנדסאים באריאל – מנהלת, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב

המכללה הטכנולוגית רופין -  מנכ"ל, גב' תמי צוקרמן

קריית הטכניון חיפה, מנהל ביה"ס הארצי להנדסאים - מנהל, רומן קרופקו

רשת אורט (7 מכללות טכנולוגיות ) - סמנכ"ל, ד"ר שמריהו רוזנר

המכללה הטכנולוגית נצרת עילית - יזרעאל - מנכ"לית, תרצה ריבק

המכללה הטכנולוגית באר שבע – מנכ"ל,  מר דב תמיר

אתגר – המכללה להנדסה וטכנולוגיה – מנהל אבי יוסוביץ'

מנהל מכללת אלקאסמי להנדסה ומדע - ד"ר מדחת עוסמאן

השותפים שלנו

הפורום הציבורי לקידום ההשכלה הטכנולוגית

התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות

התאחדות התעשיינים בישראל

הסתדרות הטכנאים וההנדסאים

קרן ביחד- קרן משפחת סטלה ויואל קרסו שתמכו בהקמת ובניית אתר פורום המכללות הטכנולוגיות

  

 

 > לחזרה למאבק הפורום

 

 > לחזרה לאודות הפורום

כל הזכויות שמורות © לפורום המכללות הטכנולוגיות 2017